Materska skola Krouzova
MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2018 - 2019 ZDE

Elektronický předzápis ZDE

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019 ZDE

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE
Postup ředitelky MŠ při výběru úplaty za předškolní vzdělávání ZDE.
Školní řád MŠ Krouzova ZDE

STRAVNÉ:

- děti do 6 let 38,- Kč
- děti nad 6 let (odkladové )
42,- Kč
Školné od 1. 9. 2014: 750,- Kč
- kromě předškolních dětí, které mají nárok na 1 rok bezplatného
předškolního vzdělávání. Více zde PDF | DOC
Bezhotovostní platby prosíme posílejte do 8. dne v měsíci.
Stravné – č.ú.: 35 – 2000766339 / 0800
Školné – č.ú.: 2000766339 / 0800
Variabilní symboly si vyzvednete u p. hospodářky poslední srpnový týden
nebo v prvních dnech měsíce září.