Materska skola Krouzova
MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova MS Krouzova

Informace pro rodiče předškolních dětí:
Docházka dětí, které jsou předškolní, tj. narozené 31.8.2013 a dříve,
je povinná. Děti mají ve třídách omluvné listy, důvodem omluvy může být pouze nemoc.

Pokud budete omlouvat dítě z jiných, než zdravotních důvodů, je třeba předem písemně požádat o uvolnění
z předškolního vzdělávání.- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE
- Postup ředitelky MŠ při výběru úplaty za předškolní
vzdělávání ZDE.
- Školní řád MŠ Krouzova ZDE

STRAVNÉ:
- děti do 6 let 38,- Kč
- děti nad 6 let (odkladové )
42,- Kč
Školné od 1. 9. 2014: 750,- Kč
- kromě předškolních dětí, které mají nárok na 1 rok bezplatného
předškolního vzdělávání. Více zde PDF | DOC
Bezhotovostní platby prosíme posílejte do 8. dne v měsíci.
Stravné – č.ú.: 35 – 2000766339 / 0800
Školné – č.ú.: 2000766339 / 0800
Variabilní symboly si vyzvednete u p. hospodářky poslední srpnový týden
nebo v prvních dnech měsíce září.