První pohádka

Princeznička na bále, poztrácela korále.

Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.

„Honzíku, máš na mále! Přines nám ty korále!“

Honzík běžel za hory, nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále. „Tady jsou ty korále.

Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.“

Volám tě, sluníčko!

Volám tě, sluníčko, haló, haló,

tepla je na světě málo, málo.

Vylez a rozežeň mraky, mraky

a já ti pomůžu taky, taky.

Rukavičky

Když se venku ochladí, mě to vůbec nevadí.

Obléknu si rukavičky, do jsem dostal od babičky.

Venku mě pak nezebe, jedny mám i pro tebe.

Čepice a rukavice

Čepice mi hodně sluší,

schovává mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

kdyby přišla fujavice.