Přerušení provozu Mateřské školy Jahůdka v Praze 12

Podle ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., oznamuji, že v období letních prázdnin od 1. 7.  do 26. 8. 2022 včetně bude provoz Mateřské školy Jahůdka  v Praze 12 přerušen.

Předškolní vzdělávání v uvedených měsících po projednání se zřizovatelem MČ Praha 12 budou poskytovat jiné MŠ. (viz. info níže Letní provoz mateřských škol)

Provoz v MŠ Jahůdka v srpnu bude od 29. 8. 2022,  částku za školné 98,- Kč posílejte na účet MŠ 2000766339/0800. Stravné ve výši 126,- Kč, děti sedmileté 138,- Kč, na účet školní jídelny 35-2000766339/0800.

V případě zájmu o srpnový provoz posílejte závazné přihlášení  na email hospodarka@mskrouzova.cz .

Školní rok 2022/2023 začíná 1. 9. 2022

 

Mgr. Milena Ženatá, řed. MŠ