Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 30. 8. 2022 v 16 hod. ve třídě Berušek.