Zvýšení úplaty za vzdělávání (školného) 

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále zvyšujícím se nákladům, bude po výpočtu školného podle školského zákona, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. , úplata za vzdělávání (školné)

od 1. září 2022 činit 950,- Kč za měsíc

Zvýšení platby stravného

platba pro děti do 6 let 46,- Kč

platba pro děti nad 6 let (odkladové) 50,- Kč