INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 4. 9. 2023

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ: 30. 8. OD 16 hod. VE TŘÍDĚ BERUŠEK

SCHŮZKA RODIČŮ – TŘÍDA MEDVÍDKŮ A DRÁČKŮ: 5. 9. OD 16 hod. VE TŘÍDĚ DRÁČKŮ

SCHŮZKA RODIČŮ – TŘÍDA MOTÝLKŮ: 6. 9. OD 16 hod. VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ