Letní provoz v měsíci červenci a srpnu 2022 

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2022 a končí 28. 8. 2022. Od 29. 8. 2022 budou v provozu všechny mateřské školy.

Letní provoz bude organizován pouze v případě, že to umožní aktuální epidemiologická situace!

ČERVENEC

  1. 7. – 17. 7. 2022

Mateřská škola Pohádka v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Imrychova 937/15

Mateřská škola Montessori v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3347/2

  1. 7. – 31. 7. 2022

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Liškova 636/10

Mateřská škola Větrníček v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Zárubova 952/10

SRPEN

     1.8. – 14. 8. 2022

Mateřská škola Karásek v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Karasova 1829/14

Mateřská škola Zvoneček v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Pejevové 3135/34

 

  1. 8. – 28. 8. 2022

Mateřská škola Tyršovka v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Lysinská 184/45

Mateřská škola Srdíčko v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Levského 3203/19

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

24.5. – 25. 5. 2022 od 13 do 17 hodin.

Elektronický předzápis bude možný od 12. 5. 2022 do 23. 5. 2022.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.