LETNÍ PROVOZ V MŠ JAHŮDKA

31. 7. – 11. 8. 2023

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního prázdninového provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:   

24. 5. – 25. 5. 2023 od 13 do 17 hodin.

Zákonní zástupci přinesou vyplněnou žádost a kopii evidenčního listu a vyjádření lékaře ze své kmenové školky.

Zároveň uhradí částku:

školné: 420,- Kč          ( hotově nebo na č.ú. 2000766339/0800)

stravné 51,- Kč/den – děti s odkladem ŠD 55,- Kč/den ( hotově nebo na č.ú. 35-2000766339/0800)

PŘEDZÁPIS NA LETNÍ PROVOZ  bude spuštěn od 12. 5. do 23. 5. 2023

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-p12-jahudka