Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu

Školní rok 2022 – 2023

__________________________________________________________

17. 7. – 30. 7. 2023

Mateřská škola Hasova, součást základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Hasova 3094/3

Mateřská škola Urbánkova, součást základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3374/18

___________________________________________________________

31. 7. – 13. 8. 2023

Mateřská škola Oáza v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Čechtická 758/6

Mateřská škola Jahůdka v Praze 12

143 00 Praha 4 – Modřany, Krouzova 3036/10

___________________________________________________________

Náhradní letní provoz v mateřských školách

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, viz výše, a to ve dnech:

24. 5. – 25. 5. 2023 od 13 do 17 hodin.

Elektronický předzápis bude možný od 12. 5. 2023 do 23. 5. 2023.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

Upozornění:

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

Rodiče jsou povinni dodržovat pravidla provozu stanovená konkrétní mateřskou školou.

Leták letní provoz 2022-2023