O NÁS

Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 je umístěná v překrásném prostředí na úpatí Píšovického lesa.

Čtyřtřídní MŠ Jahůdku navštěvuje 112 dětí a její kapacita je plně využita již velkou řadu let.

Snažíme se pro děti vytvářet útulné podnětné prostředí a radostnou vlídnou atmosféru, učitelky děti přijímají se vstřícností a partnerským vztahem, v němž převažuje náklonnost, přívětivost a důvěra. Vycházíme z toho, že každé dítě je jedinečnou a neopakovatelnou bytostí, která má právo býti sama sebou a jako taková má být akceptována. Hlavní metodou práce je prožitkové učení, kdy se dítě učí tím, že jedná, koná a prožívá konkrétní situace. Nejlepší způsob, jak mohou děti postupně zvládat předpoklady k rozvoji všeho, co budou později v životě potřebovat, je samostatná tvořivá hra a experimentace. Každá hra a hravě motivovaný úkol dávají dětem možnost uplatnit zkušenosti a zájmy, vyjádřit vlastní představu o světě i osobitý vztah k němu a tak vytvářet vztah k budoucímu vzdělávacímu systému. V předškolním období se výrazně věnujeme přípravě dětí na vstup do ZŠ, zejména v grafomotorických dovednostech a předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

Děti mají možnost pracovat na pevné i přenosné interaktivní tabuli, připravujeme v rámci rozvoje IT gramotnosti možnost využívání vzdělávacích programů na tabletech.

Výrazně se věnujeme rozvoji pohybových schopností, k pohybu využíváme nejrůznější náčiní a nářadí ve třídách i na školní zahradě, využíváme i sídlištní blízká hřiště Vosa a Ráček.

Věnujeme se prověřování školní zralosti a pro děti s OŠD připravujeme vzdělávací plán pro odstraňování některých nezralostí.

Pro zpestření programu a zajištění zábavy spolupracujeme s DDM Monet v Hermenově ulici, kam chodíme s dětmi každý měsíc na divadelní představení a volíme nejen zábavu, ale i edukativní programy zaměřené na ochranu životního prostředí nebo seznamování s integrovaným záchranným systémem. Pro děti velmi atraktivní bývá návštěva modřanské hasičské stanice.

Každoročně jezdíme na výlety, k nadstandardní práci našich učitelek bezesporu patří pořádání jarní i zimní školky v přírodě. Na jarní odjíždí každoročně 40 – 45 dětí, na zimní 20 – 25. Jarní příroda má vždy téma, které učitelky předem připraví, takže děti jsou každý den zaměstnány nejrůznějšími úkoly a na té zimní se učí prvním obloučkům na lyžích nebo se již ti „pokročilí“ v lyžování zdokonalují.

MŠ pokračuje v účasti na projektu Šablony II pod názvem „Rovné šance všem“ spolufinancovaném EU.

Zároveň je MŠ zapojena do projektu MAP rozvoje vzdělávání v rámci správního obvodu Praha 12.

Snažíme se o vedení dětí k zdravému životnímu stylu. A to nejde bez výborné kuchyně, a tu my máme.

Děti mají zajištěn po celý den pitný režim v podobě málo slazených čajů a vody. Jídelníček je sestavován podle doporučení hygieniků a stravovacích metodiků. Ve školní jídelně nejsou používány polotovary, děti mají dostatek mléka a mléčných výrobků, snažíme se co nejvíce omezovat tuky a cukry, denně mají děti dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, pravidelně zařazujeme ryby, luštěniny a další nutričně hodnotné potraviny. Naše paní kuchařky dětem dvakrát týdně pečou a i v těch oblíbených pochoutkách je často receptura upravena tak, že je ubráno množství cukru a bílá mouka nebo alespoň její část je nahrazena špaldovou, ovesnou nebo třeba pohankovou.

Prostě bez dobré kuchyně se dobrá školky neobejde.