ORGANIZACE MŠ

Omlouvání dětí

do 8:00

Příchody, odchody

6:30 - 8:30
 • PŘÍCHOD DĚTÍ

12:15 - 12:30
 • VYZVEDNUTÍ PO OBĚDĚ

14:30 - 17:00
 • VYZVEDNUTÍ ODPOLEDNE

Dopolední program

 • ranní cvičení kolektivní, pokud není zařazeno od rána cvičení skupinkové, při kterém se během dopoledne děti po 5 – 6 prostřídají ( překážkové dráhy, prolézačky, skluzavky atd.)
 • hygiena, svačina
 • spontánní a řízené činnosti (výtvarné, hudební, dramatické, jazykové, literární, poznávací, pohybové, atd.)
 • pobyt venku

Odpolední program

 • odpočinek mladší děti – i u mladších dětí je respektována individuální potřeba spánku a nespavé děti si mohou po krátkém odpočinku jít hrát
 • odpočinek starší děti – při pohádce nebo relaxační hudbě , pokud někdo ze starších dětí spánek potřebuje a usne, jsou mu samozřejmě vytvořeny podmínky pro klidný spánek
 • odpolední svačina
 • spontánní činnosti, volné hry, při pěkném počasí pobyt venku

Délky dopoledních i odpoledních pobytů venku jsou přizpůsobeny počasí a stavu ovzduší.