INFORMACE PRO RODIČE

Denní režim

  • Docházka dětí, které jsou předškolní, tj. narozené 31.8.2014 a dříve, je povinná.
  • Děti mají ve třídách omluvné listy, důvodem omluvy může být pouze nemoc.
  • Pokud budete omlouvat dítě z jiných, než zdravotních důvodů, je třeba předem písemně požádat o uvolnění z předškolního vzdělávání.

Stravné a školné

  • děti do 6 let 38,- Kč
  • děti nad 6 let (odkladové) 42,- Kč
  • Školné od 1. 9. 2014: 750,- Kč

Kromě předškolních dětí, které mají nárok na 1.rok bezplatného předškolního vzdělávání.
Bezhotovostní platby prosíme posílejte do 8. dne v měsíci.
Stravné č.ú. : 35-2000766339/0800
Školné č.ú. : 2000766339/0800

Variabilní symboly si vyzvednete u p.hospodářky poslední srpnový týden nebo v prvních dnech měsíce září.