Naše školka realizuje projekt šablon „Podpora výuky v MŠ Jahůdka“ registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0000103 v rámci OP JAK od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj výuky ve výše uvedených oblastech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.