Angličtina

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Zábavná, ale cílená forma výuky angličtiny prostřednictvím kombinace her, zpěvu a pohybu, doprovázený nejen hudbou z CD, ale i klavírním doprovodem a interakcí s maňáskem.

Výchovně vzdělávací cíle:

 • motivovat děti k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka
 • získávat první poznatky o zemích , kde se mluví anglicky
 • rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně
 • činnostní formou naučit děti základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí
 • činnostní formou výuky naučit děti základní zdvořilostní fráze
 • s pomocí obrázků, předmětů a dramatizace vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory

Metoda a formy práce:

 • metoda TPR (spojení cizího jazyka a určité pohybové reakce)
 • využití her a pohybu
 • poslechová CD s anglickými písničkami, básničkami, příběhy a pohádkami
 • využití vícesmyslových aktivit a aktivní zapojení dětí prostřednicvím klavírního doprovodu
 • nepřímé učení
 • rozvíjení představivosti
 • střídání činností
 • individuální přístup