Plavání

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ CÍLE

  • Adaptace na vodní prostředí
  • základní plavecké dovednosti – nácvik jednotlivých plaveckých způsobů
  • otužování
  • zlepšení motoriky – záběry dolních i horních končetin
  • rozvoj pocitu vody – cvičení pro rozvoj vnímání vody